ISI YALITMI
 

  Isı yalıtımı basit anlatımıyla ısı alışverişini (transferini) engelleme olayıdır. Isıcam üniteleri iç ortamla dış ortam arasındaki ısı transferini geciktirerek yalıtım sağlamaktadır.

  Isıcam ünitelerinin yalıtım başarısı camların ve ara boşluk dolgusunun niteliği ile ara boşluk genişliğine bağlıdır. Binalardaki ısı transferi yoluyla oluşan ısı kayıpları, yapının kabuğunu meydana getiren dış duvarlar, çatı, döşeme ve pencerelerden değişik oranlarda olur. Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin % 27'si sadece evlerin ısınmasına harcanmaktadır. Kış aylarında sadece pencerelerden dışa kaybolan ısı enerjisi, toplam kayıpların % 30’unu oluşturmaktadır. Pencerelerin yapılarda daha büyük oranda yer alması durumunda bu oran daha da büyüyecektir. Ayrıca yazın pencerelerden gelen güneş ısısı da ısınma giderlerine oranla daha pahalı olan yaz soğutma giderlerini arttırmaktadır.

  Isı kayıp oranları döşemeden % 13, çatıdan % 15, dış duvardan % 35, pencerelerden % 37’dir. Görüldüğü gibi, yapılardaki en yüksek ısı kaybı pencereler yoluyla oluşmaktadır. 1970’lerde kullanılmaya başlanan ısıcam üniteleri iki cam arasına hapsedilen kuru ve durgun hava sayesinde bina ısısının pencerelerden dışa kaçışını yarı yarıya azaltmıştır. Ülkemizde pencere, cam ve diğer bütün yapı malzemelerinin doğru kullanımıyla sağlanacak ısı tasarrufu, TSE 825 Isı Yalıtımı Kuralları ve ISI Yalıtımı Yönetmeliği ile 14 Haziran 2001 den sonra mecburi hale getirilmiştir. Isıcam ünitelerinin yalıtım başarısı;
ara boşluk genişliğine,
camların niteliğine,
ara boşluk dolgusunun niteliğine bağlıdır.

Yan yana getirilen her çift cam ISICAM değildir.

  ISICAM, Şişecam yalıtım camlarının tescilli markasıdır. Isı yalıtımının temel öğesi cam plakaların arasında tutulan kuru ve durgun havadır. Isıcam ara boşluğu 6 mm'den 16 mm'ye doğru genişledikçe yalıtım artmakta, 18 mm’yi geçtikten sonra ise azalmaktadır.Ara boşluk genişliği 18 mm'yi geçtikten sonra Isıcam içerisinde iletim ve taşınım prensiplerine uygun olarak, hava hareketi (taşınım) başladığı için camın yalıtım değeri azalmaktadır.
Bkz : Karşılaştırmalı Performans Değerleri Tablosu

Yalıtımda ve Enerji Tasarrufunda yeni çözüm KAPLAMALI ÇİFT CAMLAR dır.

Hangi Isıcam Nerede Kullanılmalı ?

  Binalardaki ısı kayıplarının % 25-30'u yalıtımsız pencerelerden gerçekleşmektedir.
Şişecam'ın uygun cam çözümlerini kullanarak ısı kayıplarını azaltmak mümkündür. Dört mevsimi bir arada yaşayan Türkiye'de, kışın soğuktan korunmak kadar, yazın sıcaktan korunmak da önemlidir.
Isı kontrol kaplamalı ısıcamsinerji ile, ısı kayıpları tek cama göre %70 oranında azalır.
Isı ve güneş kontrol kaplamalı ısıcamkonfor ile, ısıcamsinerji nin sunduğu ısı yalıtımının yanı sıra, içeri giren güneş ısısı %41 azalarak yazın serinlik korunur.
Bulunduğunuz iklime göre, ısıcamsinerji ve/veya ısıcamkonfor u tercih ederek;

  • Isıtma ve/veya soğutma masraflarınızı azaltır,
  • Aile bütçesine ve ulusal ekonomiye katkıda bulunur,
  • Çevre ve hava kirliliğinin engellenmesine yardımcı olursunuz.